Polski Ład w składce zdrowotnej za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności.