Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Konsulting Szkolenia Ubezpieczenia Socha Magdalena