Dofinansowanie do szkoleń

Dofinansowanie do szkoleń

2022-02-09
Wszyscy pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem szkolenia swoich pracowników zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 577 000 561 lub email: ksu.szkolenia@gmail.com

Pomagamy wypełnić wnioski oraz je złożyć bezpłatnie. Dofinansowanie do 80%. 
 
Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Nabór wniosków prowadzony będzie począwszy od dnia 17.02.2022 r. od godz. 7.00 do dnia 22.02.2022 r. do godz. 15.00.
 
Wnioski można składać w formie papierowej w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, pokój nr 8, parter, lub drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu (EPUAP) na adres skrzynki: /PUPSandomierz/SkrytkaESP/ (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym bądź poprzez profil zaufany).
 
Wszystkie informacje dostępne na https://sandomierz.praca.gov.pl/-/17166020-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-w-ramach-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego-kfs-.