Szkolenie. Dostęp do informacji publicznej - praktyczne aspekty.

Szkolenie. Dostęp do informacji publicznej - praktyczne aspekty.

2018-01-25

Szkolenie. Dostęp do informacji publicznej - praktyczne aspekty

Cel szkolenia: 
Celem szkolenia jest nabycie i poszrezenie specjalistycznej wiedzy pracujących z informacją publiczną o podstawy prawne, zasady metody prawidłowego udostępniania informacji publicznej oraz przeznaczania jej do ponownego wykorzystania.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie kierowane jest do pracowniców administracji publicznej, sądów, prokuratur, a także wszystkich podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej - podmioty wykonujące zadania publiczne (np. szkoły, szpitale, zakłady opieki społecznej), członkowie/pracownicy stowarzyszeń, fundacji, kontrahenci administracji publicznej, służby mundurowe, itd.

Program
1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
2. Czym jest informacja publiczna? Informacja prosta a informacja przetworzona.
3.Zakres prawa do informacji publicznej
4.Ograniczenia dostępu do informacji. Anonimizacja informacji prawnie chronionych
5. Biuletyn Informacji Publicznej jako narzędzie przekazywania informacji
6. Udostepnienie wnioskowe i poza wnioskowe.
- Związanie organu wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej.
- Ewentualne koszty związane z przygotowaniem informacji publicznej.
- Przesłanki wydania decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej.
9. Instrumenty prawne przysługujące osobie zainteresowanej
- odwołanie oraz skarga do sadu administracyjnego;
-zażalenie się̨ na bezczynności organu.
10.Odpowiedzialność́ karna za nieudostępnienie informacji publicznej
11.Panel dyskusyjny

Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Certyfikat
Po ukończeniu kursu otrzymasz od nas stosowny certyfikat i zaświadczenie według wzoru MEN

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • obiad

Szkolenie prowadzi:
Małgorzata Brezdeń Jest doktorantem nauk prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, adwokatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, prowadzi obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Opatowie. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa administracyjnego, prawa handlowego i gospodarczego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach.
 
Sylwia Kanios, adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada wiedzę m.in. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestniczy w bieżącej obsłudze przedsiębiorców wobec, których ogłoszono upadłość, współpracując z syndykami oraz nadzorcami sądowymi.  Posiada doświadczenie procesowe z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego oraz prawa pracy. 

Termin i miejsce
Do ustalenia
Sandomierz, Hotel Mały Rzym

Cena:
399 zł plus vat 

Promocja
Zgłoszenie 2 osób - 5% rabatu.
Zgłoszenie 3-4 osób - 10 % rabatu.
Zgłoszenie 5 osób i więcej - indywidualne negocjacje.
Zakup 2 szkolenia 50% taniej.

Ilość miejsc ograniczona - max 15 osób.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla mniejszej grupy, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem szkolenia. 

Kontakt
​Martyna Marzec
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com