Egzamin UDT wózki jezdniowe.

Egzamin UDT wózki jezdniowe.

2018-08-30
Uwaga od 1 stycznia 2020 r. musisz mieć kartonik UDT aby być operatorem wózka widłowego. Przeczytaj całość.

10 sierpnia 2018 r. nowo przyjmowane osoby do pracy przy obsługi wózków jezdniowych o napędzie silnikowym będą musiały legitymować się uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego potocznie zwanymi "kartonikami" UDT.

Od powyższej daty operatorzy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym nie mogą być zatrudniani na podstawie imiennego zezwolenia na podstawie ukończonego szkolenia operatora wózków jezdniowych!

Osoby dotychczas zatrudnione jako operatorzy obsługi wózków jezdniowych o napędzie silnikowym zatrudnione na podstawie imiennego zezwolenia będą zmuszone do uzupełnienia kwalifikacji w celu dostosowania ich do nowych przepisów.
Dotychczasowe imienne zezwolenia należy wymieć na legitymacje UDT, w czasie który uzależniony jest od daty otrzymania zezwolenia:
1) do dnia 31. 12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31. 12. 2019 r.
2) do dnia 31. 12. 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12. 2020 r.
3) od dnia 01. 01. 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12. 2021 r.
Oznacza to, że ostatnie imienne zezwolenia stracą ważność 31 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym organizujemy egzaminy UDT, dla osób które albo ukończyły szkolenie z zakresu operator wózków jezdniowych w naszej firmie albo w innej firmie, gwarantujemy:
- opracowanie dokumentacji do egzaminu UDT;
- zgłoszenie egzaminu do UDT;
- organizację egzaminu UDT w tym sali do egzaminu teoretycznego i wózka jezdniowego wraz z placem do egzaminu praktycznego;
- organizację zajęć szkoleniowych podczas których zostaną omówione i przypomniane treści do egzaminu UDT,
- barek kawowy.

Uwaga - oferta jest dla osób które ukończyły już kurs na wozki widłowe (obojętnie w jakiej firmie) ale nie posiadają kartonika UDT uprawniającego do pracy na wózku widłowym.

Koszt tej usługi wynosi 399 zł  w tym koszt egzaminu UDT 171,94
Nowa opłata za egzamin UDT - poczytaj link.
Dla naszych kursantów obniżka 100 zł

Serdecznie zapraszamy
Kontakt
Martyna Marzec
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com