KURS HDS - SZKOLENIE ŻURAWIE

KURS HDS - SZKOLENIE ŻURAWIE

2022-01-05

Kurs operatorów żurawi przenośnych o specjalności żurawi przeładunkowych HDS - Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych.

 
Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia do obsługi żurawi przeładunkowych przenośnych.
 

Uczestnik kursu powinien:

- posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
- ukończyć 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
 
Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
 

Posiadamy programy szkoleniowe uzgodnione przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS:

- oferujemy dogodne terminy szkoleń,
- podczas szkolenia oferujemy materiały szkoleniowe,
- ciepłe i zimne napoje,
- nasze kursy są w najniższych cenach,
- uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe) - ważne na terenie UE.
 
O miejscu i czasie rozpoczęcia zajęć organizator kursu powiadomi uczestników kursu pismem informacyjnym.