Jak ściąć drzewo i przeżyć ?

Jak ściąć drzewo i przeżyć ?

2022-01-17

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi pilarek spalinowych, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) wraz z suplementem zawierającym program szkolenia.

W trakcie trwania szkolenia pilarzy uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Ukończenie szkolenia na operatora pilarek łańcuchowych - spalinowych uprawnia do pracy pilarką spalinową, przy czynnościach nie związanych ze ścinką i obalaniem drzew.

Posiadanie uprawnień operatora pił łańcuchowych jest wymagane nie tylko przy pracach leśnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie BHP przy obsłudze pilarki spalinowej powinni posiadać między innymi ogrodnicy, dekarze, drogowcy, budowlańcy, strażacy, samowyrobnicy drewna oraz inne osoby korzystające z pilarki spalinowej.

Program:

 • Zajęcia teoretyczne: 
 • Budowa pilarek.
 • Budowa silników spalinowych i ich działanie.
 • Paliwa, oleje i smary.
 • Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego.
 • Technika okrzesywania drzew ściętych.
 • Technika przeżynki kłód i dłużyc.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.


  Pytania praktyczne: 

 

 • Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego.

 

 • Technika okrzesywania drzew ściętych.

 

 • Technika przeżynki kłód i dłużyc.