Kurs obsługi pilarek łańcuchowych

Kurs obsługi pilarek łańcuchowych

2017-09-04

Kurs obsługi pilarek łańcuchowych-spalinowych

Kurs obsługi pilarek łańcuchowych-spalinowych
Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi pilarek spalinowych, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) wraz z suplementem zawierającym program szkolenia.

W trakcie trwania szkolenia pilarzy uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Ukończenie szkolenia na operatora pilarek łańcuchowych - spalinowych uprawnia do pracy pilarką spalinową, przy czynnościach nie związanych ze ścinką i obalaniem drzew.

Posiadanie uprawnień operatora pił łańcuchowych jest wymagane nie tylko przy pracach leśnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie BHP przy obsłudze pilarki spalinowej powinni posiadać między innymi ogrodnicy, dekarze, drogowcy, budowlańcy, strażacy, samowyrobnicy drewna oraz inne osoby korzystające z pilarki spalinowej.

Program:

1.Zajęcia teoretyczne:
  • Budowa pilarek.
  • Budowa silników spalinowych i ich działanie.
  • Paliwa, oleje i smary.
  • Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego.
  • Technika okrzesywania drzew ściętych.
  • Technika przeżynki kłód i dłużyc.
  • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

2.Pytania praktyczne: 
  • Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego.
  • Technika okrzesywania drzew ściętych.
  • Technika przeżynki kłód i dłużyc.

Kontakt:
Magdalena
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com
Cena: 450zł 

Kurs pilarza, kurs obsługi piły spalinowej, Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Opatów, Nowa Dęba, Ożarów, Kielce