Pakiet Strażak

Pakiet Strażak

2022-03-18
Dla strażaków pragnących poszerzyć swoje umiejętności oraz osób aspirujących do zawodu strażaka przygotowaliśmy zestaw szkoleń na urządzenia wykorzystywane w straży pożarnej.
 
Oferujemy Państwu pakiet szkoleń:
-podesty/zwyżki-700zł
-żurawie przenośne, przewoźne-HDS-700zł
-obsługa pilarek łańcuchowych -200zł
 Łączna cena pakietu 1600zł. Cena zawiera cenę egzaminu UDT.

Uczestnicy otrzymują uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Całe szkolenie możemy zrealizować u klienta lub w naszym ośrodku. Organizujemy kursy w całej Polsce.

Kursant zdobywa uprawnienia UDT do obsługi wszystkich typów urządzeń. Podczas szkolenia zdobywa umiejętność prawidłowej i bezpiecznej obsługi danego sprzętu.