Uprawnienia energetyczne i elektryczne gr. I, II, III

Uprawnienia energetyczne i elektryczne gr. I, II, III

2017-05-09

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU:

dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych a w tym:

 • Grupa G1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
  – Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  – Zespoły prądotwórcze,
  – Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.
  – Pomiary wielkości elektrycznych

  Grupa G2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
  – Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
  – Sieci i instalacje cieplne,
  – Wymienniki ciepła,
  – Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
  – Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
  – Sprężarki.

  Grupa G3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
  – Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  – Sieci gazowe.
  – Urządzenia i instalacje gazowe.

Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, montażu, remontów, prac kontrolno-pomiarowych.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat

Organizacja szkolenia:
Czas trwania: 1 dzień wykładu i egzamin przed Komisją Państwową

Kontakt:
​Martyna Marzec
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com

 

Grupa I - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych 

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9


Grupa II - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych 

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW ora instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9


Grupa III - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe - Gr.3

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśn.. nie wyższym niz 0,5 Mpa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt1-9


Palacz kotłów c.o. opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do obsługi kotłów wszystkich typów, oraz do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego niezbędnego przy obsłudze tych urządzeń.

Kurs, szkolenie uprawnienia energetyczne Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola
Kurs może odbyć się na terenie całego kraju.