Szkolenie obsługa kas fiskalnych

Szkolenie obsługa kas fiskalnych

2021-11-17

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z obslugą kas fiskalnych reprezentatywnych dla polskiego rynku.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- wykształcenie zawodowe

- umiejętność liczenia i kalkulacji

- umiejętność nawiązywania miłego kontaktu z klientami i tworzenia dobrej atmosfery pracy

CZAS TRWANIA KURSU

8 godzin, w tym ćwiczenia praktyczne ( na grupę) - 4 godziny

PROGRAM KURSU

1. Wyjaśnienie zagadnień prawnych:

 • Ewidencja sprzedaży w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych
 • Rozporządzenie  Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
 • Przepisy regulujące zasady przechowywania dokumentów emitowanych przez urządzenia rejestrujące

2. Omówienie rodzajów urządzeń fiskalnych:

 • urządzenia fiskalne w małych placówkach handlowo-usługowych
 • urządzenia fiskalne w średnich i dużych sklepach

3. Omówienie form sprzedaży:

 • sprzedaż na kodach towarowych
 • sprzedaż z wykorzystaniem kodów kreskowych, przy pomocy urządzeń wspomagających   sprzedaż (czytnik kodów kreskowych)

4. Numer PLU, numer unikatowy, numer seryjny, numer ewidencyjny

5. Paragon

 • budowa paragonu
 • prawidłowość oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym

6. Sprzedaż, anulowanie sprzedaży, anulowanie błędnie wystawionego paragonu,  reklamacja, zwrot towaru, obowiązkowe raporty

7. Ćwiczenia:

 • sprzedaż na kasach fiskalnych
 • obsługa terminala kart płatniczych
 • czynności związane z wymianą papieru
Cena: 699 zł, przy większych grupach rabaty.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN

Kontakt: 
Marzena Libicka
tel.: 577 000 561