Kurs na konserwatorów żurawi przenośnych (HDS)

Kurs na konserwatorów żurawi przenośnych (HDS)

2019-07-09

Szkolenie na konserwatorów żurawi przenośnych (HDS)

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i  umiejętności przez słuchaczy z zakresu konserwacji: Żurawi przenośnych .
  
Kurs przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do przystąpienia do egzaminu z konserwacji urządzeń transportu bliskiego: żurawi przenośnych.

      Uczestnik kursu powinien :
- posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe
- ukończyć 18 lat
- posiadać  dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz brak przeciwwskazań  do wykonywanie pracy na stanowisku konserwator  żuawi przenośnych.

Kurs z zakresu konserwacji  żurawi przenośnych obejmuje 117 godzin wg,. Programu głównego (zajęcia teoretyczne i praktyczne ). O miejscu oraz rozpoczęciu kursu powiadomia organizator szkolenia.
  1. znajomość tematyki z zakresu:
  1. mechaniki technicznej - droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność,
  2. wytrzymałości i zmęczenia materiałów,
  3. maszynoznawstwa i technologii naprawy maszyn,
  4. elektrotechniki - natężenie prądu, napięcie - różnica potencjałów, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu,
  5. źródła i odbiorniki prądu elektrycznego, sieci przesyłowe (instalacje elektryczne),
  6. połączenia  rozłączne  oraz  sposoby  ich  zabezpieczenia;  znaczenie połączeń rozłącznych w elementach urządzeń technicznych,
  7. połączenia spawane , zgrzewane , klejone , nitowane i lutowane - jako połączenia stałe czyli nierozłączne  ;
  8. połączenia wpustowe, klinowe, kołkowe, wtłaczane, skurczowe,
  9. i)  tolerancje i pasowania;
2) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno - pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV oraz urządzeń i instalacji gazowych. W przypadku urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zaświadczenie kwalifikacyjne powinno posiadać odpowiednią adnotację.
 
       Liczebność grupy: do 15 osób (zwiększenie liczności grupy po uzgodnieniu z wykładowcą).
 

Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Posiadamy programy szkoleniowe uzgodnione przez Urząd Dozoru Technicznego.
 

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS:

- oferujemy dogodne terminy szkoleń,
- podczas szkolenia oferujemy materiały szkoleniowe,
- ciepłe i zimne napoje,
- nasze kursy są w najniższych cenach,
- uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe) - ważne na terenie UE 


Przy grupach osób zgłaszających się na kurs cena do negocjacji.

Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie w całym kraju przy grupach od 5 osób.

Kursy prowadzimy na terenie całego kraju.

Kontakt
Magdalena
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.comTagi:
Kurs suwnice Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Kielce, Rzeszów, Lublin, szkolenia UDT, szkolenia zawodowe, Kraśnik, Opole Lubelskie, Nisko, Opatów, Zawichost, Annopol