Szkolenie w zakresie konserwacji urządzeń  transportu bliskiego suwnice, żurawie, wciągniki i wciągarki

Szkolenie w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego suwnice, żurawie, wciągniki i wciągarki

2018-10-09

Szkolenie w zakresie konserwacji urządzeń  transportu bliskiego suwnice, żurawie, wciągniki i wciągarki  

Kurs konserwatora suwnic jest szkoleniem przygotowującym do pracy, a zdobyte uprawnienia konserwatora pozwalają przewprowadzać remonty oraz przeglądy konserwacyjne urządzeń podelgających pod UDT wraz z zapisami w księdze konserwacyjnej.

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i  umiejętności przez słuchaczy z zakresu konserwacji: suwnic, żurawi , wciągników i wciągarek.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do przystąpienia do egzaminu z konserwacji urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągarek, wciągników i żurawi.
Uczestnik kursu powinien:
- posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe
- ukończyć 18 lat
- posiadać  dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz brak przeciwwskazań  do wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora suwnic, żuawi, wciągarek i wciągników.

Kurs z zakresu konserwacji suwnic, żurawi, wciągarek i wciągników obejmuje 117 godzin wg. programu głównego (zajęcia teoretyczne i praktyczne ). 

A) znajomość tematyki z zakresu:
  1. mechaniki technicznej - droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność,
  2. wytrzymałości i zmęczenia materiałów,
  3. maszynoznawstwa i technologii naprawy maszyn,
  4. elektrotechniki - natężenie prądu, napięcie - różnica potencjałów, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu,
  5. źródła i odbiorniki prądu elektrycznego, sieci przesyłowe (instalacje elektryczne),
  6. połączenia  rozłączne  oraz  sposoby  ich  zabezpieczenia;  znaczenie połączeń rozłącznych w elementach urządzeń technicznych,
  7. połączenia spawane i zgrzewane,
  8. połączenia wpustowe, klinowe, kołkowe, wtłaczane, skurczowe,
  9.  tolerancje i pasowania;
B) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno - pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV oraz urządzeń i instalacji gazowych. W przypadku urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zaświadczenie kwalifikacyjne powinno posiadać odpowiednią adnotację.
 
Liczebność grupy: do 15 osób (zwiększenie liczności grupy po uzgodnieniu z wykładowcą).
Wykładowcy: osoby posiadające wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia.
Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed komisją w ośrodku szkoleniowym.
Egzamin na uprawnienia konserwatora suwnic, żurawi , wciągarek i wciągników przeprowadzany jest przez komisję powołana przez Dyrektora Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie pisemnego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji oraz uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Posiadamy programy szkoleniowe uzgodnione przez Urząd Dozoru Technicznego.
 

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS:

- oferujemy dogodne terminy szkoleń,
- podczas szkolenia oferujemy materiały szkoleniowe,
- ciepłe i zimne napoje,
- nasze kursy są w najniższych cenach,
- uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe) - ważne na terenie UE Cena promocyjna 847 zł za kurs + 212,34 zł egzamin UDT  
Promocja 999 zł z egzaminem UDT!!!

Kontakt
Magdalena
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com


Kursy prowadzimy na terenie całego kraju.
Tagi:
Kurs suwnice Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Kielce, Rzeszów, Lublin, szkolenia UDT, szkolenia zawodowe, Kraśnik, Opole Lubelskie, Nisko, Opatów, Zawichost, Annopol