Szkolenie BHP wysokościowe z uwzględnieniem odśnieżania dachów

Szkolenie BHP wysokościowe z uwzględnieniem odśnieżania dachów

2017-12-08
Przed nami zima, a w raz z nią problemy z odśnieżaniem dachów. Jak podaje portal Wirtualna Polska.

Odśnieżam chodniki, dachy, w tym również duże powierzchnie. Cena do uzgodnienia.” To jedno z dziesiątek podobnych ogłoszeń, które możemy znaleźć w sieci. Kłopot w tym, że osoby odśnieżające nie zawsze mają konieczne uprawnienia. Po prostu chcą łatwo zarobić.
Również administratorzy budynków wysyłają do odśnieżania dachów kogo popadnie. Roboty wykonują ludzie bez wymaganych kwalifikacji: bez badań lekarskich uprawniających do pracy na wysokościach oraz specjalnych szkoleń bhp. Zapłacą za to szefowie i administratorzy budynków. Inspektorzy pracy będą mogli im wlepić mandaty (do 5 tys. zł), jeśli odśnieżanie dachów zlecą osobom bez uprawnień. Niektórzy pracownicy o tym, że muszą mieć uprawnienia pierwszy raz słyszą.

- Odśnieżam chodniki, ale też będę musiał wejść na dach i zobaczyć jak tam wygląda sytuacja ze śniegiem. Uprawnienia? A to trzeba mieć jakieś? Od lat odśnieżam chodniki i dachy – mówi pracownik jednej z gdańskich spółdzielni mieszkaniowych.

Szukając pracowników do odśnieżania dachów, pamiętajmy o przepisach. Firma powinna przedstawić oświadczenie, że wszyscy jej pracownicy, którzy zostali skierowani do odśnieżania dachu, zostali przeszkoleni z zasad BHP, posiadają niezbędny sprzęt i doświadczenie a co najważniejsze – badania wysokościowe.
Żródło
 

Pracownik skierowany do usuwania śniegu z dachu nie musi mieć szczególnych kwalifikacji, ale powinien uczestniczyć w obowiązkowym (i aktualnym) szkoleniu bhp, którego program obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przy odśnieżaniu, w tym na wysokości. Ze zrozumiałych względów do odśnieżania dachów nie wolno kierować kobiet ciężarnych i osób młodocianych (które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat). Trzeba pamiętać, że do pracy na wysokości można skierować pracownika, który poza szkoleniem posiada aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do takiej pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) do prac na wysokości jest zaliczana praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

 

Szkolenie BHP do prac na wysokości ze szczególnym uwzględnieniem odśnieżania dachów


Nasz kurs wysokościowy skierowany jest do osób które chcą podjąć prace na wysokości, oraz dla osób już pracujących, chcących usystematyzować posiadaną wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności. Specjalizujemy się w organizacji kursów dla klientów indywidualnych, oraz dla firm.

PROGRAM KURSU DO PRACY NA WYSOKOŚCI
Czas trwania kursu: 8h

1. Teoria (1h):
  • regulacje prawne,
  • bhp pracy na wysokości,
  • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej używane do pracy na wysokości,

2. Praktyka ze szczególnym uwzględnieniem prac przy odśnieżaniu dachów (7h):
  • Praca z dostępu budowlanego: powierzchnie płaskie i skośne, praca w podparciu – środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości,
  • Podstawy pracy z dostępu linowego: powierzchnie pionowe, praca bez podparcia – środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości,
  • Taktyka i planowanie pracy na wysokości, dobór sprzętu i technik do terenu pracy.
  • Podstawy transportu ładunków gabarytowych technikami linowymi.
  • Podstawy autoratownictwa.


Zajęcia praktyczne odbywają się na obiekcie kotłowni Szpitala Specjalistycznego im. Ducha Świętego w Sandomierzu albo na obiekcie zamawiającego szkolenie.

Zajęcia prowadzi doświadczony ratownik TOPR, taternik.

Cena szkolenia:
1 osoba - 250 zł
od 2 do 5 - 220 zł
od 5 do 9 osób 200 zł
powyżej 10 osób 175 zł

Kontakt:
​Martyna Marzec
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com