Koniec bezterminowych uprawnień UDT!

Koniec bezterminowych uprawnień UDT!

2022-08-24

Koniec bezterminowych zaświadczeń UDT od 1 stycznia 2019 r. 

Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia techniczne w firmach będą musieli systematycznie aktualizować swoje zaświadczenia kwalifikacyjne - taką zmiane wprowadza nowelizacja ustawy o dozorze technicznym.
Uprawnienie będa terminowe na 5 lat na: wózki podnośnikowe, żurawie powyżej udźwigu 250kg, żurawie samojezde, żurawie wieżowe, żurawie przenośne, podesty ruchome z wyjątkiem załadowczych
Uprawnienia terminowe na 10 lat na pozostałe urządzenia podlegające pod UDT, w tym suwnice.
Kartonik UDT będzie  można przedłużyć bezpłatnie na wniosek zainteresowanego, jeśli przepracował na konkretnym urządzeniu jako operator lub konserwator minimum 3 lata w okresie ważności zaświadczenia. W innym przypadku uprawnienia trzeba uzyskać powtórnie poprzez egzamin przed UDT.

Wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, podyktowane jest dynamicznym rozwojem techniki w zakresie konstrukcji i stosowanych systemów bezpieczeństwa w urządzeniach technicznych. Wprowadzona regulacja prawna w tym zakresie pozwoli na stałe aktualizowanie wiedzy technicznej osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Utrzymanie właściwego poziomu wiedzy technicznej ww. personelu pozwoli na wzrost poziomu kultury technicznej i przede wszystkim bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych.
Obecna treść zmienianego artykułu powoduje, że do czasu spowodowania wypadku lub stworzenia realnego bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego przez konserwatorów lub obsługujących, którzy np. po kilkuletniej przerwie „wracają” do wykonywania zawodu, organ właściwej jednostki dozoru technicznego praktycznie nie ma możliwości skutecznego zareagowania. Działania np. UDT – jak zawieszenie lub cofnięcie zaświadczenia kwalifikacyjnego – są wykonywane już po fakcie, kiedy np. wpłynie zawiadomienie o nieszczęśliwym wypadku z udziałem urządzenia technicznego. Proponowana zmiana ma więc na celu umożliwienie wykonywania pracy konserwatorom lub obsługującym, którzy pracują w tym zawodzie czynnie, a wyeliminowanie sytuacji, w których osoba np. po 20-letniej przerwie podejmuje się zlecenia konserwacji chociażby „podestu ruchomego do przemieszczania osób”.
Ponadto jako argumenty przemawiające za wprowadzeniem terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych należy wskazać:
–   postulaty branży dźwigowej oraz spółdzielców w zakresie konieczności wprowadzenia terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych,
–   brak odbywania dodatkowych szkoleń w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego,
–   ewentualna korzyść dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (osoby, które nie pracowały od wielu lat np. w zakresie konserwacji urządzeń, przed przystąpieniem do egzaminu w UDT, mogą chcieć odbyć szkolenie przygotowujące),
–   poważniejsze konsekwencje (również finansowe) mogą grozić przedsiębiorcy w wyniku zatrudnienia np. niewykwalifikowanego konserwatora niż skierowanie takiej osoby na egzamin.
Należy również zauważyć, że branża oraz instytucje międzynarodowe zajmujące się bezpieczeństwem technicznym starają się ujednolicić podejście w zakresie wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Przykładem jest opracowywany przez międzynarodowy komitet techniczny ISO/TC 110 projekt normy dotyczący kwalifikacji personelu obsługującego wózki jezdniowe, w którym określono uwarunkowania utrzymania kompetencji osób obsługujących wózki jezdniowe stosując zasadę potwierdzania kompetencji co 5 lat.
Przepis powinien mieć bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo w zakresie eksploatowania urządzeń technicznych, co wykazują coroczne analizy wypadków przeprowadzane przez UDT. Z analiz UDT oraz sprawozdań PIP wynika, że przyczyną ponad 90% nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy urządzeniach technicznych objętych przepisami o dozorze technicznym są błędy eksploatacyjne.
Z najnowszej analizy UDT za 2016 r. „Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych” wynika, że za śmierć 24 osób oraz obrażenia ciała u 185 osób odpowiadają w 94,5% błędy eksploatacyjne, na które złożyło się m.in.:
–   nieprzestrzeganie przepisów o dozorze technicznym,
–   nieodpowiednie kwalifikacje obsługującego lub konserwującego urządzenie,
–   niesumienna obsługa,
–   niewłaściwa konserwacja urządzenia lub jego elementów,
–   niewłaściwy remont, naprawa lub przeróbka.
Podane w raporcie opisy wypadków śmiertelnych, jak i te, które doprowadziły do obrażeń ciała, dotyczą takich sytuacji podczas eksploatacji, jak np.:
–   „podczas próby odblokowania kabiny dźwigu (windy) przez osoby nieposiadające właściwych zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji dźwigów, nastąpił niekontrolowany ruch kabiny w kierunku „dół” i przygniecenie osoby ze skutkiem śmiertelnym”,
–   „w trakcie przenoszenia ludzi w koszu (żurawia), nastąpiło gwałtowne opadnięcie wysięgnika żurawia i uderzenie kosza z ludźmi wewnątrz”,
–   „podczas podejmowania ładunku (suwnicą), transportowany element przechylił się w kierunku osoby obsługującej powodując jej przygniecenie, w wyniku czego doznała ona obrażeń ciała”,
–   „podczas manewru cofania ze skrzynią na widłach wózka (jezdniowy podnośnikowy) obsługujący potrącił wózkiem osobę postronną, w wyniku czego doznała ona obrażeń lewej nogi”.

Egzaminy UDT - kliknij!

Szkolenia UDT - kliknij!

Kontakt
Marzena Libicka
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com

Kursy prowadzimy na terenie całego kraju.
Tagi:
Kurs wózki jezdniowe HDS, suwnice, podesty, żurawie Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Kielce, Rzeszów, Lublin, szkolenia UDT, szkolenia zawodowe, Kraśnik, Opole Lubelskie, Nisko, Opatów, Zawichost, Annopol