Ubezpieczenie (typowo) szkolne dla dzieci i młodzieży - masz wybór!

Ubezpieczenie (typowo) szkolne dla dzieci i młodzieży - masz wybór!

2018-08-31

75 zł za załamanie ręki, 25 zł za zwichnięcie nogi - w momencie gdy rodzic otrzyma odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szkolnego dociera do nich, że to bardzo kiepsko wydane pieniądze. A właśnie rozpoczął się rok szkolny i wraca sprawa polis załatwianych przez dyrektorów placówek oświatowych. Większość rodziców ich wykupienie traktuje jako obowiązek zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. 
 

Sprawdź czy Twoje ubezpueczenie szkolne ma wypłatę odszkodowania za pobyt w szpitalu dziecka? Nasze ubezpieczenie je posiada!

Nowość! Konsultacje medyczne online

  • Dostępne zawsze, kiedy potrzebujesz.
  • Konsultacja doświadczonego lekarza internisty, pediatry lub dietetyka dostępna jest przez wideo-rozmowę, chat lub telefon codziennie pomiędzy godz. 8 a 22.
  • Przygotuj swoją polisę. Po krótkiej rejestracji będziesz mógł wybrać specjalistę oraz dogodny termin konsultacji.

Grupowe ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej jest dobrowolne. Dyrektorzy szkół i nauczyciele często „idą na skróty” i informują rodziców, że wśród obowiązkowych opłat związanych z początkiem roku szkolnego jest opłata składki na ubezpieczenie. Rodzice tkwią w błędnym przekonaniu, że jest mają obowiązek ubezpieczyć swoje dziecko w szkole. Nic podobnego.

Dyrektor szkoły nie może zmusić rodziców, aby ubezpieczyli dziecko na warunkach oferowanych przez szkołę. Polisa NNW dla dziecka to bardzo potrzebna ochrona, ale możesz ją wykupić indywidualnie – wtedy będziesz dokładnie wiedział, od jakich zdarzeń i na jakie sumy uczeń jest ubezpieczony. A jeśli w natłoku wrześniowych obowiązków nie masz czasu na samodzielne poszukiwanie ubezpieczenia i chcesz zapłacić składkę w szkole, zainteresuj się przynajmniej zakresem ubezpieczenia szkolnego
W naszej firmie Konsulting Szkolenia Ubezpieczenia posiadamy ubezpieczenia NNW szkolne kilku firm. Poniżej prezentujemy ofertę firmy Interrisk, której pakiet ubezpieczenia Szkolnego Edu Plus sprzedajemy kolejny rok, a conajważniejsze zadowoleni rodzice wracają do nas. 
 

Szkolne Edu Plus

Ubezpieczamy co roku ponad milion dzieci, młodzieży i studentów. Zapewniamy całoroczną, 24-godzinną ochronę ubezpieczeniową, również w trakcie wakacji, przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych, rekompensującą poniesione wydatki z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Zarówno wtedy, gdy ubezpieczenie zawiera szkoła, jak również gdy rodzice chcą indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko.
Co obejmuje ochrona?
NNW
Chronimy dzieci i młodzież od skutków zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, powodujących uszkodzenia ciała (możliwość ubezpieczenia wyczynowego uprawiania sportu) lub rozstrój zdrowia. 
 
Zdiagnozowanie sepsy
Wypłacamy świadczenie w przypadku zdiagnozowania sepsy.
 
Czasowa niezdolność do pracy lub nauki
W razie czasowej niezdolności do pracy lub nauki w następstwie NW wypłacimy dzienny zasiłek
 
Koszty leczenia
Zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej.
 
Pobyt w szpitalu
Jeśli w następstwie wypadku lub choroby niezbędna jest hospitalizacja, wypłacimy świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu.

Oparzenia, odmrożenia
W przypadku oparzenia lub odmrożenia dodatkowe świadczenie w zależności od stopnia oparzenia lub odmrożenia.

Operacje
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby dziecko będzie poddane operacji, wypłacimy Ci świadczenie.
 
Koszty operacji plastycznych
Zwrot kosztów za operację plastyczną, która została zlecona przez lekarza, niezbędną w procesie leczenia.

Uciążliwe leczenie
Ubezpieczenie na wypadek dłuższego – minimum 10 dni – zwolnienia lekarskiego w wyniku wypadku.
 
Poważne zachorowania
Ubezpiecznie na wypadek zachorowania na jedną z 10 poważnych chorób. Wypłacimy 100% sumy ubezpieczenia

Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca
Jeśli w trakcie trwania ubezpieczenia zostanie zdiagnozowana u Twojego dziecka wada wrodzona serca, wypłacimy dodatkowe świadczenie.

Assistance medyczny
Pomoc Centrum Assistance w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków, które uniemożliwią pracę lub naukę.

Edu Plus w pigułce

  • Ubezpieczenie grupowe, bądź indywidualnie zawarte przez rodziców.
  • Możliwość wyboru zindywidualizowanych warunków ubezpieczenia.
  • Ochrona ubezpieczeniowa dla dziecka w ciągu całego roku szkolnego i wakacji - 24 godziny na dobę – zarówno w szkole jak i poza szkołą.
  • Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, koszty leczenia oraz assistance medyczny.
  • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 50.000 złotych.

Zanim ubezpieczysz dziecko w szkole.
Porównaj warunki, porozmawiaj, zadbaj o swoje dziecko!
Zapraszamy do naszej firmy:
Małgorzata Wódz
Mickiewicza 12
tel.: 577 000 561
ksu.ubezpieczenia@gmail.com