Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce – zezwolenia, podatki, ubezpieczenie. Szkolenie certyfikowane z zaświadczeniem MEN

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce – zezwolenia, podatki, ubezpieczenie. Szkolenie certyfikowane z zaświadczeniem MEN

2018-01-26

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce – zezwolenia, podatki, ubezpieczenie. Szkolenie certyfikowane z zaświadczeniem MEN

Cel szkolenia: 
Dzięki szkoleniu poszerzysz wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie kierowane jest do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, rolników, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych. 

Program
1.     Nowe zasady uzyskiwania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców.
a)     Definicja pracownika sezonowego oraz pracy sezonowej
b)     Podstawy zatrudnienia
c)     Wymagana dokumentacja – zezwolenia i dokumenty pobytowe
d)     Procedura uzyskania zezwolenia na pracę sezonową
e)     Wniosek o uzyskanie zezwolenia
f)      Zezwolenie a jego przedłużenie
g)     Przesłanki odmowy bądź uchylenia zezwolenia na pracę sezonową
h)     Zasady zakwaterowania cudzoziemca
i)      Inne obowiązki zatrudnienia pracownika sezonowego
j)      Zawody, w których nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia
 
2.     Nowe zasady zatrudnienia krótkoterminowego.
a)     Oświadczenia na nowych zasadach podstawą powierzenia pracy
b)     Obligatoryjne elementy oświadczenia
c)     Wpis do ewidencji i jego odmowa. Terminy.
d)     Obowiązki informacyjne zatrudniającego dotyczące podjęcia i zakończenia pracy przez cudzoziemca.
 
3.     Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców.
a)     Kształtowanie stosunku pracy – umowa o pracę,
b) umowy cywilnoprawne,
c ) język w jakim powinna zostać sporządzona umowa oraz zastosowanie właściwego systemu prawnego.
 
4.     Konsekwencje prawne naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców.
a)      Nowe wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców,
b)     wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.
 
5.     Dyskusja

Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Certyfikat
Po ukończeniu kursu otrzymasz od nas stosowny certyfikat i zaświadczenie według wzoru MEN

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • obiad

Szkolenie prowadzi:
Małgorzata Brezdeń Jest doktorantem nauk prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, adwokatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, prowadzi obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Opatowie. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa administracyjnego, prawa handlowego i gospodarczego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach.
 
Sylwia Kanios, adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada wiedzę m.in. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestniczy w bieżącej obsłudze przedsiębiorców wobec, których ogłoszono upadłość, współpracując z syndykami oraz nadzorcami sądowymi.  Posiada doświadczenie procesowe z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego oraz prawa pracy. 

Termin i miejsce
Do ustalenia
Sandomierz, Hotel Mały Rzym

Cena:

499 zł plus vat 

Promocja
Zgłoszenie 2 osób - 5% rabatu.
Zgłoszenie 3-4 osób - 10 % rabatu.
Zgłoszenie 5 osób i więcej - indywidualne negocjacje.

Ilość miejsc ograniczona - max 15 osób.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla mniejszej grupy, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem szkolenia. 

Kontakt
v​Martyna Marzec
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com