Koniec starych uprawnień na wózki widłowe. Odnów je, na promocyjnych warunkach!

Koniec starych uprawnień na wózki widłowe. Odnów je, na promocyjnych warunkach!

2023-11-13

UPRAWNIENIA  NA WÓZKI WIDŁOWE WYDAWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ UDT

Obecnie nie ma już możliwości uzyskania zezwolenia imiennego, wydanego na podstawie wewnętrznego szkolenia firmowego. Wszyscy pracownicy ubiegający się o pracę związaną z obsługą urządzeń wymagających umiejętności potwierdzonych stosownym certyfikatem muszą posiadać uprawnienia państwowe wydawane wyłącznie przez UDT. Co w takim razie z dotychczas wydanymi uprawnieniami?

Do kiedy są ważne uprawnienia na wózki widłowe, to zależy wyłącznie od daty ich wydania

Najwięcej zamieszania przysparzają imienne zezwolenia wydawane przez pracodawców. Od 2019 r. obowiązują trzy terminy ważności imiennych uprawnień wydawanych przez pracodawcę.

  • Uprawnienia wydane przed 31.12.2004 są ważne do końca 2023 roku.
  • Uprawnienia wydane w okresie 1.01.2005 – 31.12.2014 są ważne do końca 2026 roku.
  • Uprawnienia wydane w okresie 1.01.2015 – 10.08.2018 będą ważne do końca 2027 roku.

W przypadku zakładowych zezwoleń, po upłynięciu terminu ważności uprawnień na wózki widłowe, ładowacze, podnośniki etc., można nabyć je ponownie, przystępując do państwowego egzaminu UDT. Dla wszystkich operatorów, którzy nabyli uprawnienia UDT przed 2019 r. wprowadzono jednolity termin, niezależnie od daty uzyskania uprawnień. Wszystkie zezwolenia są ważne 5 lat od 1.01.2019 r. 


W związku z powyższym organizujemy egzaminy UDT, dla osób które albo ukończyły szkolenie z zakresu operator wózków jezdniowych w naszej firmie albo w innej firmie, gwarantujemy:
- opracowanie dokumentacji do egzaminu UDT;
- zgłoszenie egzaminu do UDT;
- organizację egzaminu UDT w tym sali do egzaminu teoretycznego i wózka jezdniowego wraz z placem do egzaminu praktycznego;
- organizację zajęć szkoleniowych podczas których zostaną omówione i przypomniane treści do egzaminu UDT,
- barek kawowy.

Uwaga - oferta jest dla osób które ukończyły już kurs na wozki widłowe (obojętnie w jakiej firmie) ale nie posiadają kartonika UDT uprawniającego do pracy na wózku widłowym.

Uwaga od 1 stycznia 2020 r. musisz mieć kartonik UDT aby być operatorem wózka widłowego. Przeczytaj całość.

Koszt tej usługi wynosi 450 zł  w tym koszt egzaminu UDT 237,97.

Dla naszych kursantów obniżka 100 zł

Serdecznie zapraszamy
Kontakt
Marzena Libicka
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com