Kurs na konserwatorów wózków widłowych

Kurs na konserwatorów wózków widłowych

2019-12-21
KURS KONSERWACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO  WÓZKI JEZDNIOWE
Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy w zakresie zasad konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych. 

Czas trwania szkolenia wg Programu głównego: 117 godzin oraz ewentualnie 4,5 godziny wg Programu uzupełniającego. 

 Uczestnik kursu powinien :
- posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe
- ukończyć 18 lat
- posiadać  dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz brak przeciwwskazań  do wykonywanie pracy na stanowisku konserwator  wózków jezdniowych podnosnikowych.
 

Szkolenie przygotowuje do pracy, a zdobyte uprawnienia konserwatora pozwalają przewprowadzać remonty oraz przeglądy konserwacyjne urządzeń podelgających pod UDT wraz z zapisami w księdze konserwacyjnej.

Program szkolenia bejmuje tematy:
– Przepisy prawne dotyczące UDT, konserwacji oraz remontów urządzeń.
– Budowa oraz eksploatacja urządzeń.
– Obowiązki konserwatora.
– Przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania.
– Konserwacja.
– BHP przy konserwacji.
– Prowadzenie dokumentacji konserwacyjnej.


Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

Prowadzimy także inne szkolenia operatorów i konserwatorów urządzeń UDT.

Cena 999 zł z egzaminem UDT!

Kontakt:
Magdalena
tel.: 577 000 561
mail.: ksu.szkolenia@gmail.com