Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

2019-07-09
Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?
Takie ubezpieczenie jest niezwykle przydatne i bardzo często wykorzystywane przez nabywców polis majątkowych.
Grupą klientów, która najczęściej sięga po ubezpieczenie OC są kierowcy pojazdów mechanicznych. Dzieje się tak dlatego, że przepisy wymuszają na nas wykupienie oc pojazdu mechanicznego. Jednak coraz więcej klientów uświadomionych jest, że OC w życiu prywatnym to ryzyko, które wcale nie jest mniej ważne pomimo, że prawo nie wymusza na nas jego wykupu. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie  ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
 
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym  obejmuje szereg sytuacji, w których odpowiedzialność finansowa za szkody wyrządzone przez nas przechodzą na ubezpieczyciela (towarzystwo ubezpieczeniowe). 
Przykładów uczynionych osobom trzecich szkód może być bardzo wiele, najczęstsze to  np:
-  potrącenie przechodnia podczas przejażdżki  rowerowej, 
-  zalanie mieszkania sąsiada, 
-  wybicie piłką szyby przez naszych podopiecznych, 
-  uszkodzenie pojazdu przez przedmiot, jaki spadł z naszego balkonu/okna/tarasu,
-  ugryzienie przez naszego psa,
-  uszkodzenie ciała przez osoby trzecie na naszej posesji,
i wiele innych zdarzeń, jakie mają miejsce w stosunku do osób trzecich, a odbywają się na naszej posesji lub tez z naszej winy.
 
 
W każdym tego typu zdarzeniu osoba poszkodowana może dochodzić od sprawcy odszkodowania, albo też zadośćuczynienia. 
 

Aby odzyskać odszkodowanie z wykupionego ryzyka OC w życiu prywatnym należy dokonać podobnych procedur, jak podczas zgłaszania szkód z polis komunikacyjnych OC czy AC. Szkodę możemy zgłosić za pośrednictwem:
- infolinii;
- e-maila;
- listu poleconego;
- osobiście u agenta.
 
Najpierw jednak niezbędne są dane sprawcy , a w szczególności jego numer polisy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, w jakim ma wykupione ryzyko OC w życiu prywatnym. Po zgłoszeniu szkody musimy poczekać kilka dni na propozycję (wycenę) ewentualnej kwoty jaka wypłacona za wyrządzoną szkodę. Od takiej wyceny zawsze możemy wnieść odwołanie.

Polisa OC w życiu prywatnym dotyczy  ubezpieczonego,  członków jego rodziny, ale również  innych osób, które np. wykonują czynności na terenie naszej posesji.
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może obejmować prawie cały świat. Są państwa, gdzie towarzystwa wyłączają ochronę ryzyka na danym terytorium jak USA czy KANADA.

Najlepsze ubezpieczenia:
tel.: 577 000 561
mail.: ksu.ubezpieczenia@gmail.com