Obowiązek wykonania testu na koronawirusa!

Obowiązek wykonania testu na koronawirusa!

2020-04-07
Główny Inspektor Sanitarny podał informację że nie ma możliwości odmowy wykonania testów!

Nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa jeśli jest wskazanie lekarskie tj. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel, duszność. Nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych kryteriów epidemiologicznych.